Terugblik op 2020

2021 klopt stilaan op de deur, we kijken er zoals zovelen naar uit. 2020 was effectief niet wat we ervan verwachtten. We zouden het tienjarig bestaan van D’BROEJ vieren - een feest van tien jaar bouwen aan de grote regionale inclusieve jeugdwerkorganisatie die we zijn geworden. We hebben enorm veel activiteiten en kampen moeten annuleren en die tweede thuis voor honderden Brusselse kinderen en jongeren stond vreemd koud en leeg te wezen op zoveel uren van de week. We hebben onze kans op de ezel als gids gemist...
We kunnen dus niet wachten totdat 2020 achter de rug is. We trappelen van ongeduld en bulken van de (misschien onrealistische) verwachtingen. En tegelijk is 2020 absoluut geen jaar om zomaar te vergeten. Integendeel!


We blikken terug op
- hoe nieuwe jongeren - van over de hele wereld! - aanhaakten op onze Instagram sportsessies
- hoe vele jongeren ook het wandelen, al is het in een stadspark, ontdekten voor individuele gesprekken met elkaar en met hun jeugdwerker
- hoe korte digitale instuifmomenten tijdens examens een belangrijke soelaas kunnen bieden
- hoe hele gezinnen mee opgingen in challenges (en ook hoe er al snel sleet kroop in die hype)
- hoe we er tóch in slaagden om tijdens de tweede lockdown enorm veel kinderen te blijven bereiken voor dagelijkse activiteiten en speelweken
- hoe solidair ons netwerk is en massaal geld stortte bij onze growfunding voor de aankoop van computers voor wie het nodig had
- hoe Brusselse meisjes internationale filmprijzen in de wacht sleepten
- hoe samen 1.500 spelpakketten vullen en uitdelen verbindend kan werken
- hoe de Brusselse jeugd vanuit een oerkracht in sneltempo voedselbedelingen kon opzetten en coördineren
...

We kijken er naar uit om hierop samen verder te bouwen in 2021.
Dikke merci voor de steun, de hulp en het engagement!