Miks in Actie

De kinderen en jongeren van Miks in Laken hebben de voorbije weken kleding, shampoo en geld ingezameld voor vluchtelingen. Dit is de eerste actie in een reeks van vele. Want tijdens het paaskamp maken ze het park waar ze verblijven afvalvrij en produceren ze zelf zo weinig mogelijk restafval. 

De locomotief
“De inzamelactie voor vluchtelingen was de locomotief om Miks in Actie op gang te trekken,” vertelt Pieter Gijssels, jeugdwerker bij Miks. Bedoeling is dat we ons als jeugdwerking ook inzetten voor de gemeenschap, voor de buurt waarin we zitten. Dat kan alleen door naar buiten te komen en bruggen te slaan met andere organisaties of met buren.” En dus kwam er een flyer die massaal in de buurt verdeeld is. Buurtbewoners brachten heel wat spullen naar Miks. Pigment vzw gaat alles verdelen en laat de jongeren kennismaken met de leefwereld van vluchtelingen. “Deze eerste actie is heel concreet en caritatief. Op termijn zal het misschien af en toe wat abstracter zijn ook. Denk aan thema’s als milieu, racisme, pesten, schoolmoeheid.”


De trein bolt
De trein van Miks in Actie bolt goed verder tijdens deze paasvakantie. Dorien Ackermans, coördinator van Miks: “Het volgende thema van Miks in Actie is afvalpreventie. We hebben de ambitie om tijdens ons paaskamp niet alleen zo weinig mogelijk restafval achter te laten, maar ook om het park waarin we verblijven volledig op te kuisen. Uiteraard werken we tijdens het kamp ook inhoudelijk rond dat thema.”


Pieter Gijssels: “Bottomline van Miks in Actie is dat de kinderen en jongeren van het jeugdhuis zich inzetten voor een nobel project. Al doende sensibiliseren we ook rond het globale thema dat veel mensen hulp kunnen gebruiken en dat ze zelf iets kunnen veranderen. En op lange termijn zijn we ervan overtuigd dat als Miks en zijn publiek, onder andere door deze acties, bekender is, je ook beter en accurater je stem kan laten horen als lokale jeugdwerking.”