Iftars, wijkfeesten en meer gedruis

Jongeren, kinderen, ouders en wijkbewoners hebben D'Broej de voorbije weken van haar meest feestelijke kant gezien. De jeugdhuizen hebben mee pleinen ingehuldigd, wijkfeesten opgezet en massaal veel iftars georganiseerd, voor de jongeren, de wijkbewoners, maar ook voor minderbedeelden. Een collage.