Expertisecel NEET's

De cel NEET's van D'Broej beheert een sociaal-professioneel integratieproject in het kader van het Europese project ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Europa.
Deze jongeren, de "NEET's", acroniem voor "Not in Education, Employment or Training", zijn de categorieën jongeren tussen 18 en 30 jaar die noch aan het werk zijn, noch onderwijs volgen, noch een opleiding volgen.

5 categorieën
- De "conventioneel werklozen": jongeren die op zoek zijn naar een baan en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Deze groep vertegenwoordigt de helft van de NEET's.
- Mensen die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt wegens ziekte, invaliditeit, de zorg voor een familielid of die hun studie tijdelijk hebben onderbroken.
- Opportunity seekers", d.w.z. mensen die, hoewel zij actief op zoek zijn naar werk (of opleiding), zich open stellen voor een kans die zij waardig achten voor hun vaardigheden of status.
- Vrijwillige" NEET's, of ze nu reizen of constructief bezig zijn met andere activiteiten zoals kunst of zelfstudie.
Disengaged jongeren, d.w.z. niet op zoek naar werk of studie, en niet gedwongen om dit te doen, met inbegrip van jongeren die "ontmoedigd" zijn door werk.

Bij D'Broej hebben wij ervoor gekozen om vooral - maar niet uitsluitend - te werken met de categorie die het verst van de arbeidsmarkt af staat.
Wij investeren in straathoekwerk, vertrouwen en persoonlijke ontwikkeling met de jongere(n). Wij ontwikkelen activiteiten en een traject op basis van het profiel van de jongere(n).

GEÏNTERESSEERD?

Wij ondersteunen je om...
- je persoonlijke en professionele project samen met jou te uit te stippelen
- een pauze te nemen in je dagelijkse routine en ruimte te creëren in je hoofd
- te zoeken naar een stage, een opleiding, een baan
- je cv en sollicitatiebrief te verfijnen en je voor te bereiden op sollicitatiegesprekken.

Kortom, we doen alles wat we kunnen om je aan het werk te krijgen.

We bieden...
Gepersonaliseerde ondersteuning

Begeleiding om samen met jou je behoeften, verwachtingen, en motivatie scherp te krijgen en zo de weg te vinden in je professioneel project.

Een grote verscheidenheid aan activiteiten
Time-outs in de Ardennen of in de bergen, oriëntatieworkshops, individuele gesprekken, boksworkshops...

Een job matcher
Wij stellen een job matcher ter beschikking die met jou op zoek gaat naar vacatures of opleidingen die het best aan je verwachtingen beantwoorden.

Ons partnernetwerk
Wij werken samen met verschillende partners op het gebied van socio-professionele integratie om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

GETUIGENISSEN

"Ik leerde wat het betekent om mijn grens te verleggen. Tot voor kort was dat gewoon een uitdrukking voor mij? Hier heb ik het beleefd,zelf ondervonden. Je komt aan het einde van je Latijn, maar dan schakel je toch een versnelling hoger. Ik wist niet dat ik dat kon. Nu heb ik dat ontdekt en ik weet dat ik het kan". 

"Tijdens het kamp heb ik de rol van chef-kok opgenomen. En toen besefte ik plots dat ik er mijn brood mee kon verdienen". 

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!

  • Abdellah El Boutkabouti: abdellah.el.boutkabouti[at]dbroej.be
  • Caroline Van Kerckhoven: caroline.van.kerckhoven[at]dbroej.be
  • neet[at]dbroej.be