Vacature Overkopmedewerker + tijdelijke ondersteuning van Overkop

D’Broej zoekt een Overkopmedewerker (80-100%) M/V/X

D’Broej gelooft in de kracht van vrije tijd en alternatieve trajecten om het mentaal welzijn van jongeren te versterken: Op maat van Brusselse jongeren, op het kruispunt met cultuur, sport, of in de natuur. Plaatselijk of internationaal. We zijn op zoek naar een jeugdwerker met ervaring die instaat voor een laagdrempelig onthaal, het organiseren van gerichte vrijetijdsactiviteiten en het begeleiden van welzijnstrajecten (zowel collectief als individueel).

Context:

D'BROEJ (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) draagt via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bij tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren in wijken met veel kansarmoede. We zijn er voor kinderen en jongeren vanaf 6 tem 25+ jaar en hebben een dagelijkse werking na school, weekends, kampen, projecten, internationale uitwisselingen en veel meer. D’Broej vertrekt vanuit de vrije tijd maar raakt vanuit haar welzijns- en brugfunctie alle levensdomeinen.

Een Overkopmedewerker realiseert, samen met het team en onder begeleiding en aansturing van de verantwoordelijke coördinator, een kwaliteitsvol onthaal, zinvolle vrijetijdsactiviteiten en collectieve en individuele welzijnsgerichte trajecten.

Functieomschrijving en takenpakket:

Als Overkopmedewerker realiseer je onthaalmomenten, diverse cultuur en sportieve activiteiten, collectieve en individuele welzijnsgerichte trajecten in een divers en complementair team. Je begeleidt en zorgt voor opvolging, hebt contact met gespecialiseerde partners en bent actief op verschillende welzijnsdomeinen.

Taken:

 • Je organiseert op regelmatige wijze onthaalmomenten, instuif, culturele en sportieve activiteiten. 
 • Vanuit de laagdrempelige Overkopwerking leg je contact met jongeren. Je creëert een veilig kader en bouwt een vertrouwensband met hen op. 
 • Je ondersteunt en realiseert collectieve welzijnstrajecten op maat. 
 • Je ondersteunt en realiseert individuele welzijnstrajecten opmaat. 
 • Je maakt mentaal welbevinden bespreekbaar en werkt hieraan binnen het kader van het vrijetijdsaanbod. 
 • Je bouwt een netwerk uit van lokale tweedelijnspartners. 
 • Samen met de collega’s draag je mee de Overkopwerking. 
 • Je staat mee in voor de nodige rapportage. 
 • Je handelt volgens het deontologisch kader van D’Broej. 
 • Je werkt op regelmatige tijdstippen ’s avonds en in het weekend. Ook tijdens vakantieperiodes.
   

Profiel: 

 • Je bent flexibel en beschikbaar, geëngageerd en hebt kennis van het doelpubliek. Je bent als persoon steeds in evolutie en gaat hiernaar ook actief op zoek. 
 • Je hebt ervaring in het geven van collectieve sessies over welzijnsthema’s. 
 • Je hebt ervaring in individuele trajectbegeleiding. 
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Brussel. 
 • Je straalt een grote toegankelijkheid uit, voor alle jongeren. 
 • Je weet hoe jongeren op een fijne manier te onthalen. Je bent in staat een zinvol vrijetijdsaanbod uit te bouwen. 
 • Je analyseert de noden van jongeren en werktprocesmatig. 
 • Je kan inschatten wanneer een doorverwijzing nodig is, en legt de brug met een tweedelijnspartner. 
 • Je werkt resultaatgericht en planmatig. 
 • Je spreekt vlot Nederlands en Frans en kan schriftelijke administratie in het Nederlands opvolgen. Kennis van andere talen is een extra troef.
   

Ons aanbod: 

 • Onmiddellijke indiensttreding of zodra beschikbaar. 
 • Een contract van onbepaalde duur . Afhankelijk van je eigen wens 80 of 100%. 
 • Correcte verloning conform PC 329.01. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen. 
 • Een aantrekkelijk verlofpakket dat groeit als je langer in dienst bent. 
 • Constante groeimogelijkheden. 
 • Openbaar vervoer-abonnement voor woon-werkverkeer 100% terugbetaald. Je krijgt ook een telefoonvergoeding. 
 • Een gevarieerde job, met ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing in een door waarden gedreven Brusselse jeugdorganisatie met een hoge maatschappelijke relevantie

Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je leeftijd, gender, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Interesse?

Stuur je cv en een motivatiebrief naar job@dbroej.be. Voor meer informatie over de job, neem contact op met Lies Verhoeven via lies.verhoeven@dbroej.be