Ben jij de welzijnsbegeleider die wij zoeken?

D’Broej gelooft in de kracht van vrije tijd en alternatieve trajecten om het mentaal welzijn van jongeren te versterken: Op maat van Brusselse jongeren, op het kruispunt met kunst of sport, internationaal en/of in de natuur. We zoeken een ervaren begeleider van welzijnsgerichte trajecten, collectief én individueel die zin heeft om in dit kader aan de slag te gaan.

Context

D'BROEJ (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) draagt via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bij tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren in wijken met veel kansarmoede. We zijn er voor kinderen en jongeren vanaf 6 tem 25+ jaar en hebben een dagelijkse werking na school, weekends, kampen, projecten, internationale uitwisselingen en veel meer. D’Broej vertrekt vanuit de vrije tijd maar raakt vanuit haar welzijns- &brugfunctie alle levensdomeinen.  

Een welzijnsbegeleider realiseert, samen met het team en onder begeleiding en aansturing van de verantwoordelijke coördinator, collectieve en individuele welzijnsgerichte trajecten. De concrete invulling is afhankelijk van de subsidielijnen waaraan een welzijnsbegeleider is gekoppeld. Voor deze functie gaat het deels om de specifieke Overkopwerking en deels om algemene diverse trajecten, steeds voor jongeren + 12.

Functieomschrijving en takenpakket:

Als welzijnsbegleider in onze as specifiek voor psycho-sociale projecten realiseer je diverse collectieve en individuele welzijnsgerichte trajecten in een divers en complementair team. Je begeleidt en zorgt voor opvolging, contact met gespecialiseerde partners en bent actief op verschillende welzijnsdomeinen. Je bent een aanspreekpunt voor collega’s in verband met collectieve en individuele hulpvragen en deelt expertise met welzijnsbegeleiders uit anderen teams.

Taken:

 • Vanuit de laagdrempelige OverKopwerking en andere projecten leg je contact met jongeren. Je creëert een veilig kader en bouwt een vertrouwensband met hen op.
 • Je ondersteunt en realiseert collectieve welzijnstrajecten op maat
 • Je ondersteunt en realiseert individuele welzijnstrajecten op maat
 • Je ondersteunt collega jeugdwerkers i.v.m. welzijnsthema’s en individuele welzijnsvragen
 • Je maakt mentaal welbevinden bespreekbaar en werkt hieraan binnen het kader van het vrijetijdsaanbod.
 • Je bouwt een netwerk uit van lokale tweedelijnspartners
 • Samen met de collega’s draag je mee de overkopwerking en de andere psycho-sociale projecten.
 • Je staat mee in voor de nodige rapportage.
 • Je handelt volgens het deontologisch kader van D’Broej.

Profiel:

 • Je bent flexibel en beschikbaar, geëngageerd en hebt kennis van het doelpubliek. Je bent als persoon steeds in evolutie en gaat hiernaar ook actief op zoek.
 • Je hebt ervaring in het geven van collectieve sessies over welzijnsthema’s
 • Je hebt ervaring in individuele trajectbegeleiding
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Brussel
 • Je straalt een grote toegankelijkheid uit, voor alle jongeren.
 • Je analyseert de noden van jongeren en werkt procesmatig.
 • Je kan inschatten wanneer een doorverwijzing nodig is, en legt de brug met een tweedelijnspartner.
 • Je werkt resultaatgericht en planmatig.
 • Je spreekt vlot Nederlands en Frans en kan schriftelijke administratie in het Nederlands opvolgen. Kennis van andere talen is een extra troef.

Ons aanbod

 • Onmiddellijke indiensttreding of zodra beschikbaar.
 • Een contract van onbepaalde duur, afhankelijk van je eigen wens 80 of 100%.
 • Correcte verloning conform PC 329.01. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Een aantrekkelijk verlofpakket dat groeit als je langer in dienst bent.
 • Constante groeimogelijkheden.
 • Openbaar vervoer-abonnement voor woon-werkverkeer 100% terugbetaald. Je krijgt ook een telefoonvergoeding.
 • Een gevarieerde job, met ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing in een door waarden gedreven Brusselse jeugdorganisatie met een hoge maatschappelijke relevantie.

Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Interesse?

Stuur je cv en een motivatiebrief naar job@dbroej.be tegen 22 mei. Voor meer informatie over de job, neem contact op met Joke Coopman via joke.coopman@dbroej.be of via het algemeen nummer 02/412.06.50.