1. Film Chicago


  In het Centrum van Brussel ligt jeugdhuis Chicago. De jongeren van dit jeugdhuis hebben een actie gevoerd in de wijk voor een sportveld. Ze maakten zelf goals, hielden een petitie, organi-seerden een media-actie. De schepenen van Openbare Werken en Jeugd beloofden een nieuw voetbalterrein in hun wijk.

 2. Film Centrum-West


  De kinderen van Centrum West vinden dat de auto's in de wijk niet genoeg opletten als mensen oversteken. Dat is gevaarlijk. Ze besluiten een actie te doen om de chauffeurs te vragen voorzichtig te rijden in de wijk.

 3. Film LaJ


  Kinderen van jeugdhuis 'La J' in Molenbeek gaan op stap in de wijk, en dromen van een wijk zonder vuil, zonder lelijke graffiti, een buurt met een speeltuin voor kinderen… Ze maken een eigen vuilkar en trekken ermee door de straten om groot vuil op te halen. Dat brengen ze naar de gemeente, om hen te vragen meer inspanningen te leveren voor propere straten.

 4. Film APTL


  Na discussie over de wijk, vonden de jongeren van jeugdhuis A Place to Live in Brussel dat hun buurt te (ver)vuil(d) was. Daarom besloten ze een ontmoeting te organiseren met vertegen-woordigers van de Dienst Openbare Netheid. Daarna hielden ze een ludieke actie in de straten om de mensen te sensibiliseren.