In het centrum van Brussel ligt jeugdhuis Chicago. De jongeren van dit jeugdhuis hebben een actie gevoerd in de wijk voor een sportveld. Ze maakten zelf goals, hielden een petitie, organi-seerden een media-actie. De schepenen van Openbare Werken en Jeugd beloofden een nieuw voetbalterrein in hun wijk.