Tips & theorie

Evalueer

In deze stap evalueer je samen met de kinderen/jongeren het project. Je evalueert hoe de activiteit is verlopen en welk effect de actie heeft gehad. Kinderen/Jongeren reflecteren over de activiteit, en het effect dat de actie heeft gehad, ze drukken zich uit over wat ze wel en niet leuk vonden en wat ze anders zouden doen als ze nogmaals zo'n actie zouden opzetten.

Bij het kiezen van een evaluatietechniek hou je best rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Bepaal duidelijk op voorhand wat je wil evalueren (op welke vragen wil je een antwoord?)
  Richtvragen:
  • wat heb je geleerd?
  • heb je je geamusseerd?
  • zou je nogmaals deelnemen aan dergelijk project?
  • denk je dat jullie een verschil hebben gemaakt met dit project?
  • wat denk je dat er anders moest?
 • Laat de evaluatietechniek zo veel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van je doelgroep.
 • Hou rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van je doelgroep (vraag van kleine kinderen bijvoorbeeld niet om elkaars gedrag gedurende het project te evalueren).
 • Hou ook rekening met het aantal begeleiders en het aantal deelnemers. Sommige technieken gebeuren best in kleine groep. Hoe kleiner de groep, hoe veiliger de meesten zich voelen, dus hoe groter de kans dat iedereen aan het woord komt, en hoe dieper je op bepaalde aspecten kan ingaan.
 • Pas je evaluatietechniek aan aan de beschikbare locatie, het weer, het beschikbare materiaal en de beschikbare tijd.
 • Sommige technieken lenen zich ertoe om 1 enkele activiteit/dag of 1 onderdeel van een activiteit/dag te evalueren; andere zijn beter geschikt om verschillende activiteiten tegelijkertijd onder de loep te nemen.
 • Waak erover dat de gekozen techniek/methodiek de inhoud van de evaluatie niet in gevaar brengt (geen te ingewikkelde plannen bedenken om dan achteraf te beseffen dat er weinig geëvalueerd werd).
 • Je kiest als begeleider zelf hoe diep je op bepaalde aspecten ingaat.
 • Bij sommige evaluatietechnieken kan je de anonimiteit van de deelnemers waarborgen. Je bepaalt zelf als begeleider of je dit al dan niet verkiest.

Voorbeelden van evaluatietechnieken

 • Themometer
 • Gezichtjes
 • Wasknijpertechniek
 • Positionering in hoeken
 • Aanvulzinnen
 • Stronten
 • Balonnen blazen
 • Schoenen shotten
 • Weerbericht
 • Evaluatiekaartje
 • Ruimtelijke evaluatie: bijvoorbeeld een trap, stoel (op staan, op zitten, naast staan), cirkel
 • Vuile was, propere was
 • Bloemetje
 • Happy chart
 • ....

Tip

 • Maak dat deze fase plezant is! Voorzie genoeg afwisseling!
  Ook visuele materialen kunnen hier helpen!