Tips & theorie

Leer meer ...

Nadat de kinderen/jongeren een thema hebben gekozen om rond te werken, volgt de leer meer fase. De leer meer fase is een moment of meerdere momenten waar we meer te weten willen komen over het geselecteerde onderwerp.

Dit is een zeer belangrijke stap. Het is namelijk niet altijd zo dat als je weet wat een probleem is wat daar dan ook de oorzaak van is. Dus het is belangrijk dat kinderen hun actie kunnen basseren op zo veel mogelijk informatie over het onderwerp en dat ze te weten komen hoe ze deze informatie te weten kunnen komen.

Plan deze fase in 4 stappen:

 1. Wat weten we al over dit onderwerp?
 2. Wat moeten we nog meer te weten komen?
 3. Waar en/of bij wie kunnen we informatie over het onderwerp te weten komen?
 4. En wat dienen we te doen om deze informatie te verkrijgen?

Bijvoorbeeld: 'het park'

 1. er is veel gebroken glas, kaka, geen toiletten, de grond is oneffen, lelijke grafitti, geen vuilbakken, niet genoeg speeltuigen,...
 2. wat denken de mensen erover, we weten niet wie verantwoordelijk is voor het park, de wet, hebben we geld om hier iets aan te doen,...
 3. kinderen die het park gebruiken, parkwachters, de politie, diegenen die honden hebben,...
 4. een vergadering organiseren met diegenen die iets te zeggen hebben over het park

De methode:

Er zijn twee manieren om MEER te weten te komen over het geselecteerde idee:
1. Op zoek gaan naar personen en/of organisaties die je zou kunnen aanspreken om meer te weten te komen

Hoe doe je dat?

Contact leggen met de personen/organisaties

 • Eens men weet wie of wat men wenst te contacteren dien je volgende zaken voor ogen te houden:
 • Hoe ga je de persoon of organisatie contacteren?
 • Hoe ga je het project voorstellen en een vergadering vastleggen?
 • Een plek en uur vastleggen,... en eens dit gefikst is
 • Welke vragen ga je stellen? Wat wil je juist te weten komen van de persoon, de organisatie?

Je kan dit bijvoorbeeld samen met de kinderen oefenen in de vorm van rollenspelen

Informatie van de verschillende contacten met elkaar delen en taken verdelen (bijvoorbeeld bij jongerengroepen: de ene groep legt een afspraak vast met de politie, een andere met de parkwachters, nog een andere groep legt interviews af bij de hondenbaasjes,...). Bij kindergroepen zal je dit als begeleider waarschijnlijk voor een deel zélf opnemen.

2. Zelf een 'leer meer'moment in elkaar boksen

Naast personen en organisaties contacteren en informatie delen, kan je uiteraard ook zelf een infomoment in elkaar steken. Denk maar aan een gezelschapsspel, een wijkwandeling, een bezoek, een kwis, ... waar verschillende aspecten van het thema aan bod kunnen komen. Uiteraard ga je hier mogelijks ook beroep doen op boeken, internet, personen en organisaties om dergelijk moment voor te bereiden.

Aan het einde van zo'n 'leer meer' moment moeten de kinderen/jongeren meer inzicht hebben in de oorzaken van het probleem. Enkel wanneer je daar zicht op hebt, kan je er ook iets aan doen (al is het maar iets klein) en kan je ook beslissen in welke lijn de actie kan liggen.

!! Weet dat deze stap kan bestaan uit verschillende sessies.