Tips & theorie

Kies een idee

Op het einde van het luistermoment beschik je over een lijst van ideëen die de kinderen/jongeren opperden wanneer hen gevraagd werd: 'wat stoort jou in je wijk?' 'wat maakt je kwaad in de wijk?'

Uit deze lijst van ideëen moet de groep een idee kiezen dat zij prioritair vinden om een actie rond op te zetten in hun wijk.

Methode

Voorbereiding

 • Weet goed wat je wil bereiken
 • Lijst alle ideëen op en maak dit ook visueel (op een flap of affiche)

Samen met de groep

 • Vertel wat je wil bereiken met deze fase
 • Overloop alle (opgelijsttte) ideëen
 • Vraag toelichting bij elk idee indien er onduidelijkheid bestaat over de betekenis van de idee (bijvoorbeeld: wat is juist het probleem met dit onderwerp?)
 • Kies een methode om te kiezen en communiceer die methode naar de groep
  Voorbeelden hiervan zijn: stemmen, smileys, dotten (appart of parallel), ranking (1-5), consensus, ...
 • De deelnemers kiezen een idee
 • Indien er meer dan 1 idee gekozen wordt, herkies/stem dan. Let wel, gooi het niet gekozen idee niet zomaar in de vuilnisbak, het kan een perfect onderwerp zijn voor een volgende actie in de wijk!
 • De kinderen/jongeren discussiëren hun standpunten
 • De idee waarrond gewerkt zal worden is duidelijk
 • Maak afspraken voor de "leer meer" momenten

Begeleidershouding

 • Wees er tijdens de beslissingsfase aandacht voor dat de kinderen/jongeren niet censureren op realisme (bijv. "Jamaar rond het thema vechten kan je toch niets doen!").Moedig hen aan om een idee te kiezen dat ze écht belangrijk vinden
 • Zorg ervoor dat de methode niet of weinig toelaat dat men elkaar beïnvloedt tijdens de beslissingsfase.
 • Hou de discussie wat levend, ga ook niet te ver in het uitspitten van het probleem anders wordt het misschien wat saai.
 • In deze fase is het belangrijk dat je écht naar de kinderen/jongeren luistert en dat de ze ook naar elkaar luisteren.

Vragen die je jezelf moet stellen

 • Is het duidelijk voor de kinderen dat ze nu het thema kiezen waarvoor zij later in actie willen schieten? (méér ownership)
 • Wil ik de kinderen het thema laten beslissen?
 • Begrijpen de kinderen dat zij mogen beslissen?
 • Is het jeugdhuis, de ouders er zich van bewust dat kinderen in staat zijn een onderwerp te kiezen uit de lijst van problemen die ze oplijsten in de vorige stap?
 • Staan de vorige personen (ouders en jeugdhuis) achter dit proces?
 • Ben je bereid om de kinderen aan te moedigen ook al vinden ouders en jeugdhuis dat het onderwerp te gevoelig ligt?