Nieuws uit de werkingen

  • Giften aan D'Broej zijn nu fiscaal aftrekbaar - vanaf 40€ sturen we je een fiscaal attest. Stort op rekeningnummer BE75 5230 8136 1251 . Het is money well spent want het geld investeren we in projecten, kampen, activiteiten...
  • Miks zoekt een jeugdwerker. En ja, die mag energiek en sportief zijn! We werven een jeugdwerker aan om, in januari, februari en maart (en mogelijks nadien ook nog) allerhande ateliers op te zetten voor kinderen en jongeren...
  • Een Overkop-huis is een plek waar jongeren gewoon kunnen binnen lopen en leuke activiteiten doen. Het is ook een veilige plek waar er een luisterend oor wordt geboden en jongeren beroep kunnen doen op professionele hulp,...

Facebook likebox