Vacature : Ratatouille zoekt een KINDERWERKER (gesco 70% - onbep. duur)

Jeugdwerking Ratatouille in Schaarbeek zoekt versterking: een sportieve en creatieve kinderwerker. Als je je weg kent in Brussel - letterlijk en figuurlijk - helpt dat zeker om je activiteiten op te zetten, maar je kan ook rekenen op de steun van je ervaren collega's uiteraard. Ook de kinderen van Ratatouille zullen je warm verwelkomen. Elke dag opnieuw! Solliciteer voor 25 januari.

Context
Ratatouille is één van de acht wijkgebonden deelwerkingen van D’Broej vzw (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren). Ratatouille is een jeugdwerking in Schaarbeek (Brabantwijk & Wijk Liedts) en ontwikkelt doelgerichte vrijetijdsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor en met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken, biedt Ratatouille een positieve belevingsruimte waarin kinderen en jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien, met als doel het bevorderen van de persoonlijke emancipatie en de maatschappelijk participatie.

Functieomschrijving 
• Als jeugdwerker ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van een voornamelijk sportief , maar soms ook creatief aanbod voor kinderen. Dit gebeurt vanuit de visie van D'Broej  vzw en in samenwerking met collega’s en lokale partnerorganisaties.
• Je werkt regelmatig samen met vrijwilligers voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten.
• Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten.
• Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de coördinator.
• Als jeugdwerker ben je medeverantwoordelijk voor de contacten met de ouders, de wijk en lokale partnerorganisaties. Je stimuleert en organiseert maximaal hun participatie in de werking.
• Je werkt met iedereen samen als een ideaal teamplayer en bent flexibel met betrekking tot de leeftijdsgroepen (inspringen waar nodig).

Competenties
• Je bent gemotiveerd om je via leeftijdsgebonden activiteiten te engageren voor kinderen. Sportieve ateliers zijn je ding!
• Je hebt enige ervaring in het jeugdwerk.
• Je beschikt maximaal over een getuigschrift hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en van het Frans.
• Vertrouwdheid met de Brusselse context is een troef.
• Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten en projecten met kinderen en jongeren.
• Je beschikt over het nodige beginnende leadership en kan autonoom werken.
• Je bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk en kampen.
• Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van tieners en jongeren.


Aanbod
• Bediendecontract voor 70% (CAO’s van PC 329.01 zijn van toepassing), onbepaalde duur.
• In aanmerking komen voor het GESCO-statuut (maximum hoger middelbaar onderwijs en minimaal 6 maanden ingeschreven bij Actiris) en wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• Volledige terugbetaling woon/werkverplaatsing en vergoeding voor telefoon.
• Bijscholing en vorming in functie van de kwaliteit van het werk.


Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV, enkel per e-mail, voor 25 januari 2021 naar Lies Verhoeven, onze personeelsverantwoordelijke: lies.verhoeven(at)dbroej.be