Reglement Minuut Quartier

REGLEMENT MINUUT QUARTIER 

Deelnemers
• Alle groepen kinderen en jongeren uit Brussel mogen deelnemen aan Minuut Quartier
• Iedere groep kan maximaal 3 filmpjes indienen per leeftijdscategorie (6-12 en 12+)

Film
• Respecteer het thema van Minuut Quartier 2020: Maskers
• Je filmpje duurt niet langer dan 2 minuten.
• Filmpjes moeten in zo hoog mogelijke resolutie worden ingeleverd. Liefst .mp4 of .mov en met een liggend beeldformaat zoals 16:9 of 4:3
• Filmpjes zijn zonder taal of tweetalig Nederlands en Frans (via ondertiteling).
• Gebruik alleen niet-gecommercialiseerde muziek. 

Inschrijven
• Schrijf je groep in voor 30 oktober 2020 via dit inschrijvingsformulier
• De deadline voor het indienen van de filmpjes is 10 december 2020.
• Mail de film(pjes) via WeTransfer naar multimedia@dbroej.be.
• De deelnemende filmpjes zullen op het internet geplaatst worden, gelieve dit zo aan de deelnemende kinderen/jongeren te communiceren.

Festival
• De vertoning van alle films vindt plaats tijdens het filmfestival Minuut Quartier, op woensdag 16 december om 16u ONLINE VIA LIVE STREAM
(de link volgt zo snel mogelijk)