VACATURE VERLENGD: Coördinator Brede School Secundair (Brusec) - Deeltijds

BruSec is één van de Brede Schoolnetwerken in Brussel gesubsidieerd door de VGC. In tegenstelling tot de meeste Brede Schoolnetwerken ligt de focus van Brusec op jongeren in het secundair Nederlandstalig onderwijs. Brusec vertrekt vanuit de Visietekst Brede School van de VGC en heeft als strategische doelstelling de brede ontwikkeling van jongeren op school en in de vrije tijd. Beleidsmatig plant de VGC in de volgende legislatuur een hertekening in van het hele Brusselse Brede School veld, dat maakt het project onzeker maar tegelijk ook net extra boeiend.

Functiebeschrijving
• Je hebt binnen het Brusec netwerk zowel een ondersteunende als sturende rol om de vastgelegde doelstellingen en acties te realiseren. Coördineren, netwerken én praktisch ‘hands on’ dus.
• In aanloop van de hertekening van het Brede School veld door de VGC heb je daarnaast een belangrijke analyserende functie. Op basis van de huidige en eerdere ervaringen werk je pistes uit voor een toekomstig Brussels Brede School concept afgestemd op jongeren en het secundair onderwijs.

Taakomschrijving
• Je pikt de draad op van je voorganger: je ondersteunt verder de scholen in de concrete acties die op poten werden gezet.
• Vanuit je eigen kennis, expertise en analyse van de situatie teken je samen met de scholen en de partners nieuwe acties uit, op basis van de noden.
• Je volgt van nabij op en evalueert samen met de betrokken partners.
• Je versterkt de kennis, vaardigheden en attitudes van de deelnemers aan het netwerk over opgroeien in een grootstedelijke en meertalige context.
• Je analyseert vanop een metaniveau de noden, knelpunten, kansen, praktijken en mogelijkheden van Brede Schoolwerking in het secundair. Van hieruit formuleer je concrete pistes, aandachtspunten, criteria, valkuilen voor een toekomstig Brede school concept in het Brussels secundair onderwijs.
• Je beheert de administratieve en zakelijke opvolging van het project.

Competentieprofiel
• Je bent een vlotte netwerker, schrijft graag, wikt en weegt op voorhand en houdt van creativiteit.
• Je durft initiatief te nemen en kan zeer zelfstandig en resultaatsgericht werken.
• Je hebt een sterke affiniteit én ervaring met de doelstellingen van Brede School en met de leefwereld van jongeren in Brussel.
• Je beschikt over een sterke analytische geest.
• Je kan jongleren met zowel beleidsmatige zaken als heel concrete initiatieven.
• De onderwijswereld, het Nederlandstalig onderwijs in Brussel én de Brusselse vrije tijdsactoren voor jongeren zijn jou niet vreemd.
• Werken met Word, PowerPoint, outlook en Excel zijn voor jou de evidentie zelve.
• Je bent sterk in Nederlands en hebt een degelijke mondelinge kennis van het Frans.
• Je bent flexibel en houdt niet vast aan kantooruren.

Wij bieden
• Je krijgt een deeltijds contract van onbepaalde duur. In onderling overleg wordt dat een 12 tot 15uur per week.
• Verloning: barema B1C van paritair comité 329.01. Vergoeding woon/werkverplaatsing en vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.
• Je hebt je bureau op de centrale werking van D’Broej en krijgt ondersteuning en coaching vanuit het OCB (Onderwijscentrum Brussel).
• Je bent tewerkgesteld bij D’Broej vzw die convenanthouder is van het project bij de VGC. Vanuit het OCB (Onderwijscentrum Brussel) krijg je ondersteuning en coaching bij het uitwerken en realiseren van je strategische doelstellingen.
• Start: zo snel mogelijk.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 20 september, naar iris.de.caluwe(at)dbroej.be, personeelsverantwoordelijke. Voor algemene vragen kan je bij haar terecht op 0497 55 00 03. Voor meer informatie m.b.t. de functie kan je contact opnemen met de algemeen coördinator, Inge Loodsteen via 02 412 06 50.