Fietstocht door Brussel met jongeren-gidsen

Jeugdhuis Chicago (D'Broej) en Cactus&Co lanceren zich samen in een project over zachte mobiliteit en jongeren in Brussel. Vanaf juni 2015 worden verschillende fietstochten georganiseerd die gegidst worden door jongeren.

Deze fietstochten worden aangeboden aan iedereen die Brussel eens met een andere kijk wilt ontdekken. Cactus&co biedt haar ervaring in het gidsen en gegidste fietstochten aan.

Elke fietstocht bestaat uit een groep van jongerengidsen die op voorhand gecoacht worden voor de fietstocht, een groep deelnemers en begeleiders van D’Broej en Cactus&co.

De doelstellingen van dit project ?

- het valoriseren van de jongeren door hen de kans te geven te spreken voor een groep en hun dagelijkse leven op een positieve manier te delen met andere
- deelnemers een andere kijk bieden op Brussel en valoriseren van wijken door vooroordelen over van deze wijken weg te werkeN
- Jongeren en deelnemers laten ervaren dat de fiets een aangename, efficiënte en milieuvriendelijke manier is om zich te verplaatsen
- Last but not least, nieuwe ontmoetingen creëren door af te stappen van het klassieke gegidste tochten. Met andere woorden, een participatieve, pedagogische en emancipatorische fietstocht voor zowel de jongeren als de deelnemers

Contact:
- Pablo (D’Broej/Jeugdhuis Chicago): pablodelarasilla@gmail.com
- https://www.facebook.com/pages/Jeugdhuis-Chicago-Maison-de-Jeunes/186606...
- Philippe (Cactus&co vzw): Philippe@cactus-co.be / www.cactus-co.be
- https://www.facebohttps://www.facebook.com/dbroejontourbxlok.com/dbroejo...