Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur van vzw D'Broej

Jan Pille, voorzitter
Lies Verhoeven, bestuurder
Katleen Vanlerberghe, bestuurder
Jo Wuyts, bestuurder
Bruno Houthoofd, bestuurder