Missie

Wat wil D'Broej bereiken, met wie werken we, waarom ? Voor wie?

Voor alle kinderen en jongeren die minder kansen krijgen in de maatschappij. We vinden dit publiek in de grootstad, maar vertrekken vanuit de buurt.Wat willen we doen?

We zien doelen op twee niveaus: 

- Individuele doelen bij kinderen en jongeren: lid geweest zijn van een WMKJ moet je tekenen.

Op een onschuldige, maar geëngageerde manier werken we aan:
Sociale weerbaarheid - Kennis - Inzicht - Vaardigheden - Houdingen

Voor eens en voor altijd: de kinderen en jongeren die we bereiken zijn niet kwetsbaar, de maatschappij en omgeving waarin ze zitten maakt hen kwetsbaar. Door onze activiteiten willen we hen figuurlijk wapenen. 

Zelfontplooiing

Ons publiek is niet kansarm, integendeel, het barst van de mogelijkheden. Door onze acties willen we het beste er uit halen, op creatief, sociaal, intellectueel of welk vlak dan ook. Bewustwording

Een maatschappij is mensenwerk en kan dus verbeterd worden. Om een bijdrage te leveren moet je weten hoe de vork in de steel zit. We stimuleren kinderen en jongeren om kritisch na te denken.Positieve belevingsruimte en experimenteerruimte

Fysieke ruimte is een schaars goed, al te vaak wordt ook psychologische ruimte ingevuld voor jongeren. In onze werking kunnen ze deze zelf invulling geven, zodat hun ideeën kunnen bruisen, hun ambitie kan branden, hun plannen kunnen aangepakt worden. Begeleiding en begrenzing wordt voorzien wanneer nodig.Welzijn van individu

Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. In onze groepen moet ieder individu zijn plek hebben, een plek die haar/hem in staat stelt de kansen te grijpen die we bieden.


http://coopdonbosco.be/adderall-belgique-pfz.html http://coopdonbosco.be/priligy-belgique-pfz.html http://coopdonbosco.be/tramadol-belgique-pfz.html http://coopdonbosco.be/valium-belgique-pfz.html http://coopdonbosco.be/xanax-belgique-pfz.html
- Collectieve doelen bij omgeving: ons publiek staat middenin de maatschappij, maar vindt niet altijd de aansluiting. Om dit te realiseren wil onze werking bijdragen tot:

* vorming van sociale cohesie

* onze jongeren hebben hun plek: ze moeten niet uit de maatschappij worden gehaald, in een jeugdwerking gestopt totdat ze ‘volwassen’ zijn, om dan mee te draaien. Wie een plek wil krijgen, zal deze moeten verdienen. Onze jeugdwerking wil al wie zich aangesproken mag voelen, dus jong en oud, het schoentje doen aantrekken.

* structurele verbetering

* niet rondhangen vermijden, maar plaats geven;

* niet bezig houden, maar engagement nastreven;

* niet problemen oplossen, maar oorzaken aanpakken;

* niet verklaren, maar veranderen;

* duurzame buurtontwikkeling: onze werking richt zich voornamelijk tot de jeugdigen, maar wil samen met andere organisaties werken aan de buurt. Duurzaam betekent hier dat we niet willen opkuisen, wel willen ontwikkelen met respect voor alle bewoners.

* betere beeldvorming, onder meer in de media, maar ook in de leefomgeving van jongeren.

* Het woord ‘kattekwaad’ moet op termijn de term ‘overlast’ doen verdwijnen.Hoe doen we dat?

We bieden groepsgebonden activiteiten aan in de vrije tijd. De kinder- en jongerenwerking is een plek van ontmoeting als toegang tot een divers aanbod van ateliers, projectwerking, spel, sport,… 

Met een positieve belevingsruimte willen we ons publiek steeds meer verantwoordelijkheid geven binnen onze werking. Een mix van activiteiten, al dan niet op een eigen plek, biedt mogelijkheden om zowel individuele als maatschappelijke doelstellingen na te streven.Er wordt gewerkt in leeftijdsgebonden groepen, die een continuïteit en doorgroei mogelijk maken. Dit wordt ondersteund door een professioneel kader.

Door samenwerkingsverbanden en partner/wijk-overleg willen we signalen geven aan het beleid en structurele hervormingen op de maatschappelijke agenda zetten. Een andere piste die we hiervoor zien, is het ondersteunen van initiatieven die jongeren opzetten. Met en voor ons publiek creëren we kansen.Waarin geloven we?

De talenten en competenties van deelnemers en medewerkers en de mogelijkheid om deze verder te ontwikkelen.

De meerwaarde van een gemengde maatschappij.

Diversiteit: werken met diverse doelgroep met een divers team.

De gelijkwaardigheid van het publiek welke de gezindheid, geaardheid of eigenaardigheid van de individuele persoon ook is.

Gelijkwaardigheid die een respectvolle benadering door begeleiding vereist.