in de media

Hier vind je enkele artikels en reportages over D'Broej. Een selectie die de diversiteit van onze werking illustreert...

 BRUZZ zet het werk van Khalid en Reda (jeugdhuis Peterbos) in de kijker.  


Nieuwe fresco's in metrostation Zwarte Vijvers... daar zitten de jongeren van D'Broej voor iets tussen!

BRUZZ International maakte dit portret van de werking van Centrum West in Molenbeek.

Enkele jongeren van D'Broej en Jes Stadslabo getuigen over hun Molenbeek op TerZake nav de herdenking van  de aanslagen van 22 maart 2016.

Bruzz: Onze reactie op de uitspraken van Minister Crevits over betrokkenheid van allochtone ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen. 

  Bruzz: Brussels Boxing Academy valt in de prijzen bij La Ligue des Droits de l'Homme.

  D'Broej on tour: al fietsend een ander Brussel ontdekken in De Moeial.

  Het reportersatelier van Chambéry op radio FM Brussel - met een reportage - uiteraard!

Coördinator Bie Vancaeynest over het wel en wee bij JH Chicago

De 15de verjaardag van de Fanfakids van Centrum West, in o.a. Het Nieuwsblad.

De Canvas-reeks Naar de Top, over de bergtocht die onze jongeren maakten.