D'Broej anno 2014

Met dit jaarverslag willen we je een inkijk geven in de praktijk van D’Broej en haar 8 werkingen anno 2014. 1 missie, 1 visie, 18 voorbeelden van diverse manieren waarop we aan deze visie en missie werken. Coherentie in de diversiteit. De visie en missie is de kapstok van ons werk. Het zegt waar we voor staan, waar we naartoe willen en met wie. Een kwantitatieve lijst van activiteiten, ateliers en projecten geeft slechts een partiële kijk op hoe het er in D’Broej concreet aan toe gaat. Daarom presenteren we je in dit jaarverslag graag zo concreet mogelijke voorbeelden van hoe we aan welke doelstellingen werken.

Aan doelstellingen werk je steeds in een bepaalde context. Die evolueert in Brussel niet in de positieve zin en is goed gekend en geboekstaafd in menig onderzoek. Toch kunnen we niet anders dan hem ook in dit jaarverslag nogmaals te situeren. In Brussel stegen de armoedecijfers, verlieten minstens evenveel jongeren de schoolbanken zonder diploma en zaten evenveel ouders met de handen in het haar, werden evenveel jongeren geconfronteerd met discriminatie in gevestigde systemen, met vooroordelen en foute beeldvorming in de media over hen en hun wijken,….. En die context heeft een grote invloed op het werk in de jeugdhuizen van D’Broej.

Je vindt in dit jaarverslag ook een aantal ‘facts and figures’ van D’Broej. Deze geven een degelijk beeld van de omvang en het soort van activiteiten die zich binnen D’Broej ontwikkelen. 177 kampdagen per jaar, 20.000 uren activiteiten voor kinderen en jongeren, 2684 ateliers, 426 vakantie-activiteiten. Cijfers geven, al dan niet gewild, toch een aantal richtingen en eigenheden van je organisatie aan. Zaken die je vaak aanvoelt of waar je soms zelf van verbaast staat.

Tegelijk willen we de cijfers relativeren. Want op het einde van de dag telt de meerwaarde de je kon bieden voor de jongeren, hun omgeving en de wijken. Een meerwaarde die moeilijk te meten valt. Want hoe peil je de impact van sociaal-culturele praktijken? Tegelijk wordt die impactvraag dagelijks door onze jeugdwerkers zelf gesteld, in de vorm van keuzes. ‘Tijd maken voor een individueel gesprek met een jongere die het slechte pad op gaat, of naar de vergadering met buurtpartners om de belangen van onze jongeren te verdedigen? Een luisterend oor bieden aan een mama die het noorden kwijt is, of een werkbespreking met een collega die het niet meer ziet zitten? Na de werkuren een glas drinken met vrienden, of maken dat ik onze projectaanvraag nog voor middernacht kan insturen? Elke dag kies ik. Bewust of onbewust. Want een werkweek telt in principe maar 38 uur.’ 

Het sociaal-culturele veld draait op vrijwilligers. Of je nu geprofessionaliseerd bent of niet, jeugdwerk of volwassenenwerk, zonder vrijwilligers spring je niet ver. In onze jeugdhuizen zijn gemiddeld per voltijds animator 5,3 vrijwilligers actief. Het betreft hier de vrijwilligers die (mee) instaan voor de dagelijkse werking en de projecten van het jeugdhuis – niet de (even belangrijke) occasionele keukenhulpjes op kamp.

En wat biedt 2015 voor D’Broej? In elk geval nog veel momenten waarop duidelijk is wat leeft in jong Brussel. Het dagelijks aanbod blijft telkens herdacht, aangepast aan de dagelijks veranderende noden. Nieuwe samenwerkingen worden aangegaan en projecten heruitgevonden. Maar tegelijk hangt er ook een onzekerheid in de lucht. Zal D’Broej kunnen blijven bestaan in de 8 wijken? Er is veel begrip voor het middenveld - maar het mes van de afgelopen jaren is snoeihard. Wat ons betreft gaat hart boven hard, want we geloven als D’Broej in een gezonde en solidaire samenleving met gelijke kansen en zuurstof voor alle mensen.

Met D’Broej trachten we  jongeren te versterken, hen experimenteerruimte te bieden waarin gefaald kan worden, drempels in de maatschappij waarop ze stoten te signaleren en liefst weg te werken, maar ook de beeldvorming van de Brusselse jongeren af en toe wat te corrigeren. Het kunnen soms speldenprikken lijken in de metropool Brussel, maar de meerwaarde van spelden moet je aan de fakir of de acupuncturist niet uitleggen…. Hoe we dit doen daar trachten we je in dit jaarverslag een zo concreet mogelijk beeld van te geven.  Lees en beleef mee