beleidsplan

Inleiding

Het beleidsplan zet de inhoudelijke bakens uit voor D’Broej vzw tot juni 2016. De gemaakte keuzes zijn het resultaat van een collectief en participatief proces dat meer dan een jaar duurde. In verschillende cycli werden op basis van de input en meningen van de medewerkers duidelijke keuzes geformuleerd die door de bestuurders en coördinatoren gemaakt werden, waarna het personeel opnieuw bevraagd werd over de volgende stap. Tot slot, of juist net niet tot slot, is ons beleidsplan een “work in progress” dat jaarlijks geconcretiseerd zal worden in actieplannen voor de lokale werkingen en de centrale ploeg, zich aanpassend aan de levende materie waarmee wij werken: opgroeiende kinderen en jongeren in een omgeving in evolutie.

“Youth Leadership”

D’broej zou D’broej niet zijn, als dit beleidsplanningsproces niet doordrongen zou zijn van onze missie. Het hele beleidsplanningsproces werd afgetrapt met een visiedag op 18 december 2010, meer dan een jaar geleden. Daar werd onze emancipatorische visie heropgefrist aan de hand van het “Youth Engagement Continuum”[1] (YEC), het pedagogisch  referentiekader voor onze organisatie. Met de volledige ploeg hebben we onze huidige organisatie en praktijk daaraan afgetoetst en nagedacht waar we binnen 4 jaar zouden willen staan t.o.v. dat model.

beleidsplan 2012-2016We stelden vast dat d’broej (terecht) heel veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van individuele competenties van kinderen en jongeren. Met bijna 80 à 90% situeerde het zwaartepunt van ons aanbod en onze begeleiding zich dus op het niveau “Youth Development” van het “Youth Engagement Continuum”. De jeugdwerkers gaven aan dat we de volgende 4 jaar ook aan de meer collectieve competenties van de kinderen en jongeren moesten werken, zodat kinderen en jongeren in het jeugdhuis, in de wijk of in de maatschappij een meer actieve rol zouden kunnen spelen. In het “Youth Engagement Continuum” komt dit overeen met “Collective Empowerment”, en specifiek met “Youth Leadership”[2].
De hele tekst van het Beleidsplan vindt u hier: