Centrum West zoekt een Job Begeleider - Deelwerkingsondersteuner (50 % - onbepaalde duur)

Centrum West in Molenbeek werft een Job Begeleider & Deelwerkingondersteuner aan (50% - onbepaalde duur). Je coacht jongeren uit het project Deeltijds Leren - Deeltijds werken en ondersteunt de werking van Centrum West door onder andere evenementen op te zetten samen met jongeren. Mail ons voor 26 september je cv en brief. Succes!

Context
Centrum West is één van de acht wijk gebonden deelwerkingen van D’Broej vzw (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren). Centrum West is een jeugdwerking in Molenbeek (Zwarte Vijvers & Ossegem) en ontwikkelt doelgerichte vrijetijdsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor en met kinderen en jongeren van 5 tot 25 jaar in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken en de grootstad biedt Centrum West een positieve belevingsruimte waarin kinderen en jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien, met als doel het bevorderen van de persoonlijke emancipatie en de maatschappelijk participatie.

Functieomschrijving 

• Als job begeleider en deelwerkingsondersteuner ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van bepaalde sportieve, artistieke en feestelijke activiteiten voor kinderen en jongeren. Dit gebeurt vanuit de visie van D'Broej en in samenwerking met collega’s en lokale partnerorganisaties.
• Je bent in staat jongeren uit het project “Deeltijds Leren – Deeltijds Werken” te begeleiden “on the job”.
• Je bent een stevige organisator en weet hoe op efficiënte wijze grotere evenementen uit te bouwen.
• Je werkt regelmatig samen met vrijwilligers voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten tijdens weekends en ateliers en kampen.
• Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten, begeleiding en de organisatie van evenementen.
• Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven en uitgewerkte programma’s aan de coördinator.
• Je bent medeverantwoordelijk voor de contacten met de ouders, de wijk en het netwerk. Je stimuleert en organiseert maximaal de participatie van het doelpubliek in de werking.
• Je werkt niet alleen met kleine vaste groepen, maar je hebt ook oog voor activiteiten en evenementen die een ruimer publiek aantrekken.
• Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen. Op verzoek van de coördinator neem je deel aan overlegvergaderingen met externen.
• Je werkt samen met lokale partnerorganisaties.
• Je neemt regelmatig deel aan vormingen die je pedagogisch en organisatorisch handelen verfijnen.
• Je werkt met iedereen samen als een ideaal teamplayer en bent flexibel met betrekking tot de leeftijdsgroepen (inspringen waar nodig) en de gewerkte uren.
• Je kunt vooral goed met kinderen en jongeren werken en ze pedagogisch omkaderen.

Competenties
• Je bent gemotiveerd om je via leeftijdsgebonden activiteiten, begeleiding en organisatie van  evenementen te engageren voor kinderen en jongeren.
• Je kunt een bewijs van goed gedrag en zeden (model 596.2) voorleggen.
• Je volgde een opleiding mentor/coach of je bent bereid die te volgen.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en van het Frans.
• Vertrouwdheid met de Brusselse context is een troef.
• Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten, evenementen, en projecten met het doelpubliek.
• Je beschikt over het nodige beginnende leiderschap en je kan autonoom werken.
• Je neemt initiatief en stuurt regelmatig bij.
• Je bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk.
• Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren:
 positie van kinderen en jongeren op maatschappelijk vlak
 armoede, achterstellingsmechanismen en discriminatie
 kennis m.b.t. diversiteit: gender, etnisch culturele afkomst, anderstaligheid …


Extra uitdagingen
• Een stimulerende begeleider zijn: groepsdynamisch werken, aandacht voor het individu en de groep hebben, conflicten hanteren en werken aan de ontwikkeling van het doelpubliek.
• Een verantwoordelijke begeleider zijn: regels en afspraken hanteren, correct rapporteren, …
• Een creatieve, planmatige begeleider zijn: een gevarieerd aanbod bedenken en uitvoeren en hierbij de doelgroep betrekken. Voldoende bewust zijn van de haalbaarheid van dit aanbod zowel op vlak van middelen als op vlak van de vaardigheden en belangstelling van de doelgroep.
• Een vertrouwenspersoon zijn: deze rol opnemen en strikt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie van het doelpubliek.
• Een signaalfunctie vervullen naar het team en eerstelijnshulp kunnen aanbieden aan het doelpubliek.


Aanbod
• Bediendecontract voor 50 % (CAO’s van PC 329.01 zijn van toepassing), onbepaalde duur.
• Volledige terugbetaling woon/werkverplaatsing en vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.
• Bijscholing en vorming in functie van de kwaliteit van het werk.
• Start: begin oktober 2019.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV, enkel per e-mail, voor 26 september 2019 naar Rudy RAES, coördinator Centrum West via rudy.raes[at]dbroej.be.

De selectiegesprekken zullen vermoedelijk eind september plaatsvinden.

Contact
rudy.raes[at]dbroej.be
Centrum West  (Vzw D’Broej)
Menenstraat 24
1080 Brussel
Tel. 02/411.09.04