Vacature: Jeugdwerker bij Miks (80%, GESCO)

Jeugdwerking Miks in de Bockstaelwijk in Laken werft een jeugdwerker aan (Gesco, 80%). Miks ontwikkelt doelgerichte vrijetijdsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor en met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in maatschappelijk kwetsbare situaties. We zoeken iemand die vooral goed met kinderen kan werken en ze pedagogisch kan omkaderen. Solliciteren kan tot 15 februari 2019.

VZW D’BROEJ/deelwerking MIKS zoekt een JEUDGDWERKER (M/V) 80% (GESCO CT van onbepaalde duur)

Functiecontext
Miks is één van de acht wijkgebonden deelwerkingen van vzw D’BROEJ (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren). Miks is een jeugdwerking in Laken (Bockstaelwijk) en ontwikkelt doelgerichte vrijetijdsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor en met kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse wijken, biedt Miks een positieve belevingsruimte waarin kinderen en jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien, met als doel het bevorderen van de persoonlijke emancipatie en de maatschappelijk participatie.

Algemene beschrijving takenpakket
• Als jeugdwerker ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van een creatief en gestructureerd aanbod van activiteiten en ateliers voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Dit gebeurt vanuit de visie van  vzw D'BROEJ en in samenwerking met collega’s en lokale partnerorganisaties.

• Je werkt regelmatig samen met vrijwilligers voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten tijdens weekends en ateliers en kampen.
• Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten.
• Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de coördinator.
• Als jeugdwerker ben je medeverantwoordelijk voor de contacten met de ouders, de wijk en het netwerk. Je stimuleert en organiseert maximaal hun participatie in de werking.
• Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen. Op verzoek van de coördinator neem je deel aan overlegvergaderingen met externen.
• Je werkt samen met lokale partnerorganisaties.
• Je neemt regelmatig deel aan vormingen die je pedagogisch handelen verfijnen.
• Je werkt met iedereen samen als een ideale teamplayer en bent flexibel met betrekking tot de leeftijdsgroepen (inspringen waar nodig).
• Je kunt vooral goed met kinderen werken en ze pedagogisch omkaderen.

Competentieprofiel
• Je bent gemotiveerd om je via leeftijdsgebonden activiteiten te engageren voor kinderen en/of jongeren.
• Je hebt ervaring in het  jeugdwerk.
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en van het Frans of je bent bereid hierin bij te leren.
• Vertrouwdheid met de Brusselse context is een troef.
• Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten en projecten met kinderen en jongeren.
• Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en stuurt regelmatig bij.
• Je bent flexibel en bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk en het begeleiden van speelweken en kampen tijdens schoolvakanties.

• Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van kinderen:
 positie van kinderen en jongeren op maatschappelijk vlak
 armoede, achterstellingsmechanismen en discriminatie
 kennis m.b.t. diversiteit: gender, etnisch culturele afkomst, anderstaligheid…

• Je professionele vaardigheden
 Een stimulerende begeleider zijn: groepsdynamisch werken, aandacht voor het individu en de groep hebben, conflicten hanteren en werken aan de ontwikkeling van tieners en jongeren
 Een verantwoordelijke begeleider zijn: regels en afspraken hanteren, verantwoordelijkheid nemen, correct rapporteren, …
 Een creatieve, planmatige begeleider zijn: een gevarieerd aanbod bedenken en uitvoeren en hierbij de doelgroep betrekken. Voldoende bewust zijn van de haalbaarheid van dit aanbod zowel op vlak van middelen als op vlak van de vaardigheden en belangstelling van de doelgroep.
 Een vertrouwenspersoon zijn: deze rol opnemen en strikt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie van tieners en jongeren
 Een signaalfunctie vervullen naar het team en eerste lijn hulp kunnen aanbieden aan tieners en jongeren die het moeilijk hebben.

Arbeidsvoorwaarden
• Beantwoorden aan de GESCO voorwaarden van Actiris en wonen in het BHG.
• Bediendecontract 80% van onbepaalde duur (CAO’s van PC 329.01 zijn van toepassing)
• Volledige terugbetaling woon/werkverplaatsing en vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.
• Bijscholing en vorming in functie van de  kwaliteit van het werk.
• Start: zo snel mogelijk

Stuur uw motivatiebrief en CV, enkel per e-mail, voor 15/2/2019 naar Dorien Ackermans.
Email: dorien.ackermans[at]dbroej.be

Miks (Vzw D’Broej)
Stefaniastraat 139
1020 Laken
Tel. 02/427 91 71